Фактури

Фактури 2/3 А4

Фактури 2/3 А4

Фактурите се изработват на химизирана хартия, като първия екземпляр е бял, а останалите са цветни.
Всеки кочан е с номерация, перфорация за по-лесно откъсване на екземплярите от кочана и картотена корица.
Съдържат 19 реда.
Размер 195 х 210 мм

Фактури А4

Фактури А4

Фактурите се изработват на химизирана хартия, като първия екземпляр е бял, а останалите са цветни.
Всеки кочан е с номерация, перфорация за по-лесно откъсване на екземплярите от кочана и картотена корица.
Съдържат 38 реда.
Размер 297 х 210 мм

Фактури А5

Фактури А5

Фактурите се изработват на химизирана хартия, като първия екземпляр е бял, а останалите са цветни.
Всеки кочан е с номерация, перфорация за по-лесно откъсване на екземплярите от кочана и картонена корица.
Съдържат 9 реда.
Размер 148 х 210 мм